Održavanje i servis

Ispravnost reklame je stvar imidža i zakonskih propisa.
Redovno održavanje podrazumeva bezbednost pri upotrebi i ispravnost u radu.

Čišćenje i održavanje reklame se definiše upotrebom i uputstvom za rad koji se dostavljaju klijentu.